Oppslagstavle for Borettslaget Kollektivet

  • Velkommen til Borettslaget Kollektivet

    Publisert 25. feb. 2016

    Godt synlig fra alle byens kanter ligger borettslaget vårt på åskammen mellom Holmenkollen og Ullernåsen. Mot nord skimter vi Bogstad, mot vest alle blånene fra Nordmarka til langt sør i Asker, mot øst ligger byen med den glitrende Oslofjorden. Fra høyblokkenes takterrasser nyter vi all den flotte utsikten og på nyttårsaften har vi orkesterplass til fyrverkeriene i hele byen. Fellesskap For en ukjent forbispaserende er Hovseter en tett samling blokker plassert i en frodig skråning med grønne Mærradalen som skille mot Røa. Det vrimler av mennesker på vei til og fra butikker, barnehager, skoler, kirken, T-bane og buss. En visjon som holder Hva skiller Borettslaget Kollektivet fra de andre borettslagene her? Dets historie går tilbake til 1962, da Oslo Kvinnesaksforening, Oslo krets av Norske kvinnelige akademikeres Landsforbund og Oslo Yrkeskvinners klubb holdt et åpent møte i Oslo over temaet «Servicehus – en ny boligform?» De bestemte seg for å virkeliggjøre sin visjon og sammen med USBL bygget de et borettslaget som i tillegg til helt vanlige leiligheter skulle ha et kollektivt «pluss» De la forholdene til rette for at felles virksomhet skulle komme i stand, for at kontakt med mellom mennesker, likestilling og trivsel skulle prege nabolaget. Borettslaget stod innflyttingsklart i 1975/76 og medlemmene i de tre organisasjonene kunne flytte inn i de to høyblokkene og den ene ene lavblokken. I dag er Kollektivet fortsatt et levende borettslag med beboere i alle aldre og med ulik bakgrunn. Du behøver ikke lenger å være medlem i en kvinnesaksforening for å flytte inn og deltakelse i det sosiale livet er helt frivillig. Allikevel er fellesskapet, felles arenaer og fellestilbud fortsatt viktig for mange av våre beboere. Vår nettside finner du på: www.brlkollektivet.no